Med stöd från:
Lions
Lions Club


Frontline
Frontline Expo

ElectroPix
ElectroPix webdesign

click4home

Täby Tigers medlemsregler

Det här är vår policy, alltså det dokument som vi måste följa.
Det är våra regler för hur vi ska uppföra oss och samarbeta på träningar och matcher, och i allal andra sammanhang när vi träffas.

Läs noga igenom den fullständiga texten. Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att maila dem till info@tabytigers.se

Sammanfattning:
1. Medlem = betald terminsavgift = försäkrad.
2. Tränare = domare = chefen.
3. Hänsyn, omtanke, respekt
4. Kom alltid i tid!
5. Ta med en förälder på träningen om du behöver det.

 

Till aktuella händelser

Fullständig text:

1.
Du måste vara medlem och ha betalt din terminsavgift för att försäkringen ska gälla om du skadar dig under träning eller på match.

2.
Du ska lyssna på alla tränare, och göra allt tränaren säger. Gör du inte det finns risk att du får sitta 15 minuter på bänken och fundera över vad som gick fel.
Om du efter dessa 15 minuter fortfarande inte lyssnar får du inte vara med under resten av träningspasset.
Du kan inte låta bli en övning bara för att du inte tycker den verkar kul, det är inte bra för moralen i laget. Det ska vara lika för alla, efter förmåga.
Tränarens ord är lika viktiga som en domare, det gäller alla tränare och alla spelare.
Vill man diskutera något så går det bra att göra det efter träningen, i lugn och ro.

3.
För oss, och de lag vi möter i matcher, är de viktigaste orden hänsyn, omtanke och respekt.
Det betyder att vi alltid hjälper varandra, aldrig knuffas, drar eller retas.
Alla fula ord är förbjudna, det gäller både spelare och åskådare. Vi spelar fotboll för att det är roligt och det måste du alltid komma ihåg.

4.
Du måste komma i tid till träningar och matcher, och vara ombytt och klar. Det stör resten av laget om du kommer för sent.

5.
Det är särskilt viktigt att de ungdomar som är i behov av särskilt vuxenstöd får det vid träningar och på matcher.
Våra tränare och funktionärer har inte tid och den utbildning som kan behövas då.
Alla familjer eller korttidshem eller assistenter måste ta detta ansvar för sina ungdomar.

Om du undrar över något av detta kan du fråga en tränare utanför själva träningstiden, eller någon i styrelsen.

Stockholm i maj 2011
Styrelsen för Täby Tigers

    Täby Tigers på FaceBook